Regnskap. Blått er Bedre enn Rødt, Pass Godt på Kvitteringer.

regnskap, regnskapsførerTenk regnskap. Kvitteringer er penger!

Regnskap må føres om du vil eller ikke. Det er den viktigste jobben du gjør. Ta vare på alle kvitteringer, de er for penger å regne. Jeg vil anbefale deg å få en avtale med regnskapsfører så tidlig som mulig, har du selv den kunnskapen som kreves, kan du selvfølgelig gjøre det selv, men det tar tid og det kan være ting du går glipp av.

I forbindelse med planlegging av firma, bør du legge en plan på føring og katalogisering av regnskap. Starter du opp uten plan, kan det fort bli mye papirer å sortere etterhvert. Samtidig er det i en oppstartfase at utgiftene er større enn inntjeningen, det er penger du har krav til å trekke fra på skatten, det bør være i din interesse å ha kontroll på dette. Alle utgifter inn og ut, alle papirer fra bank og andre avtaler som har økonomisk innhold, lageleie osv, bør være under kontroll. Kommer myndighetene på besøk kan de kreve å se regnskapet 10år tilbake i tid, det er for sent å begynne å sortere papirene når de står på døra.



Det er ikke alle papirene som skal være med i selve regnskapet, men jeg vil anbefale deg å ha en ordning for å ha system i andre papirer som omhandler firma. Slike papirer er fraktbrev, registrerings papirer, avtaler osv. Har du god orden i papirene, kan du bruke tiden på å tjene penger.

Det er en fordel å opprette egne bankkonto for firma. Ha gjerne flere konti, innbetaling, utbetaling, evt skatt og arbeidsgiveravgift. Er mye ryddigere og lettere å holde kontroll på regnskapet om du har egne konto for de store postene. Send gjerne kontoutskriftene direkte til regnskapsfører.

Du kan ikke føre penger fra eller til en firmakonto om du har et AS. Da skal det isåfall skrives en detaljert avtale på lån e.l. Har du ENK er du og firma samme person, så da er ikke det et problem. Uansett vil jeg anbefale deg å ha separat konto og tilgang i nettbank, bruk gjerne en annen bank til firma. Det er fort gjort å rote det til, like greit å prøve å forhindre det best mulig.

Penger er viktig! Du bør lese dette om regnskapsfører, inkasso og regnskapsprogram. Altinn har også mye informasjon om regnskap, men det er tung lesning, la regnskapsføreren din ta seg av det.

 

Hold Orden på Økonomien. Fokuser på Regnskap Allerede fra Starten!

Du forventer at kundene dine skal gjøre opp for seg så raskt som mulig, gå foran med et godt eksempel og gjør det selv. Tro meg, du ønsker minst mulig bekymringer når det gjelder økonomien i firma.

Sett av penger til betaling av skatt. Skatten regnes ut fra overskuddet. Inntjeningen din vil sannsynligvis variere fra år til år, noen år med mer skatt enn andre. Setter du av et beløp beregnet til skatt hver måned, slipper du ubehageligheter når kravet kommer. Manglende innbetaling av skatt er ofte det som feller firma. Bruker du regnskapsfører kan du få dem til å holde kontroll på skattekontoen din.

Regnskap i et firma er mye mer enn det lille jeg har fått ned her. Det blir ikke plass til å skrive alt, jeg har heller ikke kunnskapen til det. Jeg lærte av mine feil, tilbrakte flere kvelder med sortering av papirene like før innleveringsfristen for moms. Har gått glipp av en del kroner tilbake som følge av papirer jeg har rotet bort. Derfor vil jeg anbefale deg å ha god kontroll på regnskapet.

En ting jeg har glemt. Du må betale moms av alt overskuddet. Når du kommer opp i 50,000,- omsatt skal du kreve 25% moms fra hver krone etter det. Det gjør du ved å ha med mva på faktura, momsen betaler du hver andre måned. Som sagt betaler du bare moms av overskuddet, dvs at du kan trekke fra momsen du har betalt ved innkjøp av produkt og tjenester. Har du tatt vare på kvitteringene for utgifter til oppstart, kan du få momsen refundert for disse også, så snart du runder 50.,000,- i omsetning. Disse pengene må du huske å få med deg, det er mange som glemmer dem.

Oppsummering:

- Ha en plan tidlig for orden i regnskapet. Følg planen!

- Vurder regnskapsfører om du ikke sitter med mye kunnskap om dette selv.

- Myndighetene kan kreve og se regnskapet 10 år tilbake i tid. Ta vare på alt.

- Du blir momspliktig fra 50,000,- kroner i omsetning. Du kan også få refundert moms etter dette.

- Skill mellom din private og firmaets økonomi, gjerne separat bank for firma.



Klikk her for å kontakte meg om du har noe på hjertet.