Starte AS. Kanskje det beste valget for deg som driver med import.

Bilde av en business-mann som har startet as.Starte AS. Det er en del lover og regler du må forholde deg til når du starter aksjeselskap.

Som overskriften sier, er det en del føringer du må følge om du ønsker å starte as. Jeg kan innrømme med en gang at jeg ikke har satt meg alt for mye inn i de forskjellige kravene, men jeg har en viss formening om de fleste. Det jeg har tenkt grundig gjennom, er hvilke fordeler mitt selskap hadde hatt om det var registrert som aksjeselskap.

Du trenger aksjekapital for å starte et as. Du må stille med 30000,- i aksjekapital ved oppstart av et as. Det må banken din bekrefte. I den tiden jeg drev firma, var aksjekapitalen på 100000,-, det var også noe av grunnen til at jeg valgte enkeltmannsforetak foran as. Men, det er viktig å være klar over at det du setter inn i aksjekapital ikke er borte, du kan bruke det så fort firma er opprettet. Det er bare ment som en slags garanti for at det finnes penger i firma du forsøker å starte. Det er mange som tror de pengene går tapt, men de ligger på firmakonto så snart du har opprettet firma.

Pass på å skille privat og firma! Veldig viktig, du bør ha fokus på at firmakonto benyttes til firma og at du holder ditt private forbruk privat. Begynner du å blande disse to, får du store utfordringer når regnskapet skal sendes inn.

Hovedgrunnen til at jeg selv vurderte å starte as, du har mange flere rettigheter som ansatt. Start et aksjeselskap og ansett deg selv, da unngår du ansvaret og risiko, samtidig som du er underlagt folketrygden om du blir syk eller liknende. Du kan strengt tatt permittere deg selv for en periode om det er lite å gjøre. Det koster imidlertid litt ekstra å drifte et as, samtidig som du må betale arbeidsgiveravgift og ha forsikring på de(n) ansatte, men det er en avgjørelse du som eier får ta.

 

Valg av selskapsform avhenger litt av hva du driver med.

Skal du f.eks investere i aksjer eller andre verdipapirer, kan et aksjeselskap være et godt alternativ. Et AS betaler ikke skatt på utbytte, det vil si at du står fritt til å investere alle pengene du evt får i utbytte på aksjer du har investert i. Men du får heller ikke fratrekk på eventuelle tap. Det er en fordel å starte as om du driver med noe som innebærer litt risiko. Med det mener jeg risiko for at det kon komme økonomiske krav rettet mot de tjenester du har tilbudt. Ved å starte as, blir det selskapet som er den ansvarlige parten og kapitalen i firma står i fare, men du som privatperson går fri.

Som vanlig vil jeg anbefale å forhøre seg med en regnskapsfører før du starter firma. De vil kunne fortelle deg hva som skal til før du kan starte as, og gi deg en liten pekepinn på om det er det beste valget. Det er selvsagt en stor fordel å ha en viss formening om tingene før du forhører deg med de profesjonelle, det er greit å vite hva du egentlig lurer på. Du finner mye informasjon om hvordan du skal starte as på altinn.no.

Jeg har ikke noen smørbrødliste du kan følge for å starte as, men jeg håper det har gitt deg noe å ta med videre. Det krever som sagt litt mer byråkrati og papirarbeid om du velger et aksjeselskap, men velger du å starte as får du alle rettigheter som en vanlig arbeidstaker. Du stiller mye sterkere som privatperson i og med at du slipper å stå personlig ansvarlig samtidig som du har rett på sykepenger osv.  Etter at krav til aksjekapital ble satt ned fra 100K til 30K, vil jeg si at det er få argumenter mot å ha et aksjeselskap. Det er også det alternativet som "klinger" best i ørene på de som skal benytte seg av tjenestene dine. Et aksjeselskap har noe autorativt over seg.Klikk her for å kontakte meg om du har noe på hjertet.

Legg igjen en kommentar