Valg av selskapsform ved oppstart av firma. Det er ikke likegyldig hva du velger.

Valg av selskapsform ved start av firma.

Selskapsform. Mann som holder terninger.Når du registrerer firmaet ditt, må du også velge selskapsform. Det er flere selskapsformer, men jeg velger å fokusere på de tre vanligste: AS, NUF og ENK. Det er fordeler og ulemper med alle, det kan være lurt å velge den formen som passer best for ditt behov. Økonomi er viktig og det er kanskje det som vil avgjøre om du velger aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Jeg mener det som er viktig i valg av selskapsform er økonomi og ansvar. Økonomi mtp lønn til deg selv og evt ansatte, ansvar til deg eller firmaet ditt. Jeg skal prøve å få litt info om de forskjellige formene, fokuserer mest på økonomi og ansvar i de tre jeg omtaler

3 vanlige selskapsformer:

Aksjeselskap - AS:

For å starte et AS må du ha 30000,- i startkapital/aksjekapital avsatt på dedikert konto. Det er det beløpet du skyter inn i firma. Mange tror at disse pengene er tapt, men de blir disponible så snart AS'et er opprettet. Det eneste du evt mister er registreringsavgift. Det koster 6000,- mener jeg å registrere et AS, de resterende 24000,- kan du bruke fritt på produkter til firma.

Fordelene med et AS. Du slipper å stå personlig ansvarlig i en evt tvist, da er det firma som er i søkelyset og du risikerer å miste kapitalen i firma. Hus og hjem beholder du om du holder det borte fra firma. Dette alene bør være en god grunn til å velge AS som selskapsform. Et AS er ikke lenger pliktig til å ha en revisor, du må likevel ha revisor ved omsetning over 5.mill. I så måte koster det heller ikke mer å drive et AS.

Når det gjelder lønn til deg selv, velger du selvfølgelig selv hvor mye du skal gi deg. Har du en inntekt fra før, kan det være lurt å drive et AS og heller bygge opp kapitalen i firma istedetfor å ta alt ut i lønn. Et AS betaler en flat skatteprosent på 27 av overskuddet, tar du lønn til deg selv betaler du fort opp mot 50% hvis du har en inntekt fra før eller tar ut god lønn. Bedre å la dem stå i firma om du ikke trenger å ta ut pengene. Ta heller gevinsten ut når du trenger det eller går av med pensjon.

En annen vesentlig ting ved AS, blir du syk kan du få penger av NAV. Det forutsetter selvfølgelig at du er ansatt i fimaet ditt, men det er ingen problem. Da får du rett på sykepenger og ledighetstrygt fra velferdskassen om uhellet skulle være ute. Du kan oppnå dette som ENK også, men det koster. AS er et godt alternativ for de som planlegger å bli gravide.

Etter mitt syn er eneste negative ting med AS som selskapsform, det er veldig adskilt fra deg som person. I en oppstartsfase kan det være greit å kunne bruke internett, telefon, lager osv hjemme og trekke det fra på skatten. I ENK er dette mer godtatt, du kan gjøre det samme med et AS, men da skal du i utgangspunktet skatte av fordelene. I tillegg betyr det mer papirarbeid og dokumentasjon.

Enkeltmannsforetak - ENK:

Du trenger ingen aksjekapital for å starte et ENK, samtidig blir du og firma regnet som samme enhet, så alt ditt er i utgangspunktet firmakapital.

Overskuddet i et ENK blir automatisk regnet som lønn, på samme måte kan du trekke underskudd fra om du har en inntekt fra før. Det er heller ikke arbeidsgiveravgift i et ENK.

Siden det ikke koster en formue å starte et AS, vil jeg anbefale deg å gjøre det. Men det kan være en fordel å starte som ENK for så å gå over til AS når driften er stabil. Spesielt om du har inntekt fra før. I en oppstartsfase vil du få en del utgifter før du kan begynne å tjene penger, betaler du skatt på en annen inntekt, kan du trekke fra firmautgiftene fra den skatten du har betalt. Dette kan spare deg for mange penger i begynnelsen. Men jeg vil anbefale å gå over til AS når du har kommet godt igang og overskuddet er komfortabelt. Det er ikke gøy å stå personlig ansvarlig i alle sammenhenger.

NUF - Norsk utenlandsregistrert foretak:

For noen år siden var NUF veldig populært som selskapsform. I prinsippet går det ut på at du driver et aksjeselskap registrert i utlandet, eksempelvis England. Du har samme rettigheter og plikter som i et AS, men det er gjerne ikke krav til aksjekapital. Det var hovedgrunnen til at det var såpass populært når kravet til kapital i et AS var på 100000,-

NUF kan selvfølgelig benyttes fortsatt, men de fleste benytter seg av ekstern hjelp til registrering osv, summen du må betale for denne hjelpen, spiser ofte opp argumentet mot et norsk AS.

Oppsummering:

- Du må ha en startkapital på 30,000,- for å starte et AS

- I et AS er det firma som er ansvarlig, ikke du personlig.

- Du har rett til trygdeytelser som ansatt i eget AS

- I et ENK er du personlig ansvarlig.

- Du må tegne dyre ekstraforsikringer for å få rett til trygdeytelser i et ENK.

- Har du inntekt fra før, kan det være en god ide å starte som ENK for så å gå over til AS når driften er stabil. Det kan spare deg for mange penger fra starten.

- NUF har samme krav som AS, men er gjerne rimeligere da du slipper aksjekapital.Klikk her for å kontakte meg om du har noe på hjertet.

Legg igjen en kommentar